GIAO LƯU CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP HUYỆN LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 2018-2019

Sáng ngày 24/4/2019 tại trường THCS Thị trấn, Phòng GD&ĐT huyện Ba Chẽ tổ chức khai mạc giao lưu các môn văn hóa các lớp 6,7,8 cấp huyện năm học 2018 - 2019.