HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/TT-BGD&ĐT

      Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong hai ngày 27-28/02/2017, tại trường Tiểu học Đồn Đạc, phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán của 09 trường có cấp tiểu học trên địa bàn huyện.

      Tới dự khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chức - Phó trưởng phòng GD&ĐT đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của đợt tập huấn và yêu cầu Hội nghị cụ thể hóa các nội dung cần triển khai tập huấn, tăng thời lượng thực hành, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện ra đề kiểm tra định kì theo 4 mức độ đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

Đồng chí Phạm Văn Chức - Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc

      Sau phần khai mạc, các đại biểu đã chia về 2 lớp để tập huấn dưới sự hướng dẫn của các đồng chí báo cáo viên là chuyên viên Phòng Giáo dục, cán bộ, giáo viên cốt cán đã tham gia tập huấn cấp tỉnh.

     Kết thúc tập huấn, các lớp đã thống nhất được nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và cơ bản nắm được kĩ năng ra đề kiểm tra định kì đối với các môn học tại các thời điểm theo quy định trong Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chức - Phó trưởng phòng GD&ĐT yêu cầu các trường cần triển khai tập huấn cho 100% giáo viên tiểu học trong đầu tháng 3/2017, đảm bảo việc thực hiện ra đề kiểm tra học kì II năm học 2016-2017 của cấp học theo đúng tinh thần của Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT. Đồng chí yêu cầu các trường chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác ra đề kiểm tra, đánh giá học sinh, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy đối với cấp tiểu học theo cách tiếp cận năng lực phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

 

Nguyễn Thị Linh Nhâm - Cán bộ Phòng GD&DT