Hội nghị Tập huấn hướng dẫn các hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh

     Thực hiện Công văn số 30/TB-PGD&ĐT ngày 10/4/2017 của Phòng GD&ĐT, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh trong các cơ sở giáo dục, ngày 14/4/2017 Phòng GD&ĐT huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các hoạt dộng chăm sóc sức khỏe học sinh cho cán bộ quản lý và nhân viên y tế các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện tại trường mầm non Thị Trấn.

Đồng chí Phạm Thị Huệ- Phó trưởng phòng phát biểu khai mạc

     Tại lớp tập huấn đại biểu đã được hướng dẫn tổ chức triển khai công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; các hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh, thống kê báo cáo, đánh giá công tác y tế trường học; phát hiện, dự phòng các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch ở học sinh; tật khúc xạ và một số bệnh về mắt thường gặp; chăm sóc răng miệng; các vấn đề sức khỏe tâm thần; tổ chức bữa ăn học đường và dinh dưỡng hợp lý cho học sinh. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để giúp các cán bộ quản lý, nhân viên y tế bổ sung nghiệp vụ, nâng cao hiểu biết, năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác y tế trong trườn học trong thời gian tới./.

 

Trần Thị Thuận – Phòng GD&ĐT Ba Chẽ