Bồi dưỡng chuyên môn hè cấp tiểu học năm học 2017 - 2018

      Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-PGD&ĐT ngày 07/7/2017 về việc về việc hướng dẫn BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2017 - 2018. Trong 02 ngày, ngày 08 - 09/12/2016 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Ba Chẽ, Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên môn hè 2017 cho cán bộ, giáo viên cấp tiểu học.

Quang cảnh Hội trường tập huấn

       Tham dự có đồng chí Phạm Văn Chức - Phó trưởng phòng GD&ĐT, chuyên viên phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý, giáo viên các trường có cấp tiểu học và các báo cáo viên là cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn cấp tỉnh.

Đ/c Phạm Văn Chức - Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chức - Phó trưởng phòng GD&ĐT đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên

      Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã cung cấp và hướng dẫn lại các kiến thức về đánh giá học sinh tiểu học, các nội dung cơ bản về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Đặc biệt đã hướng dẫn cho các học viên về các phương pháp dạy học lớp ghép nâng cao chất lượng dạy học.

      Kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Văn Chức phó trưởng phòng GD&ĐT đã yêu cầu sau tập huấn mỗi cán bộ, giáo viên các nhà trường vận dụng tốt các kiến thức được bồi dưỡng, thực hiện có hiệu quả tại cơ sở góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học này và những năm học tiếp theo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Thị Linh Nhâm -CB Phòng GD&ĐT Ba Chẽ