Tin tức - Sự kiện 

Tăng cường nhân lực cho Trung tâm học tập cộng đồng

heo đồng chí Lưu Xuân Giới, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều, hệ thống các TT HTCĐ ở Đông Triều được hình thành và phát triển khá sớm. Đến nay, toàn huyện đã có 21 TT HTCĐ ở 21 xã, thị trấn. Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư, tỉnh, huyện, các Trung tâm này đều được bố trí đủ biên chế, điều kiện cơ sở vật chất. Trong đó, một đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn đương nhiệm trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm; một cán bộ về hưu làm Phó giám đốc trung tâm. Tất cả các TT HTCĐ đều được trang cấp bộ tài liệu biên soạn các chuyên đề phục vụ cho giảng dạy, học tập và tập tài liệu hệ thống các văn bản chỉ đạo của các cấp về hoạt động của TT HTCĐ. Đồng thời, các cán bộ quản lý của các Trung tâm cũng được ngành GD&ĐT huyện tổ chức tham gia vào các lớp tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác. “Mấy năm gần đây, nhất là từ khi triển khai Nghị quyết của tỉnh về xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã hội học tập, nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn ngày càng lớn. Để phục vụ cho những mục tiêu này, ngành GD&ĐT Đông Triều đã tham mưu cho huyện xây dựng Trung tâm Thư viện điện tử với diện phủ rộng khắp xuống đến tận các xã, phường, các TT HTCĐ. Với đội ngũ cán bộ quản lý hiện có, việc khai thác, sử dụng điều kiện cơ sở vật chất đã được trang bị cho các TT HTCĐ sẽ có những hạn chế nhất định. Do vậy, ngành GD&ĐT đã quyết định sẽ biệt phái cán bộ, giáo viên THCS sang làm việc tại TT HTCĐ. Trước mắt, những cán bộ, giáo viên được biệt phái sẽ giúp các TT HTCĐ tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề “Học để trở thành công dân tốt” - đồng chí Lưu Xuân Giới cho biết

Tin mới nhất