HỘI NGHỊ TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS

          Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 373/SGDĐT- GDTH ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị tập huấn sử dụng phòng học ngoại ngữ cấp Tiểu học và THCS

           

         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ đã tổ chức lớp tập huấn giáo viên tiếng Anh về hướng dẫn sử dụng phòng học ngoại ngữ cấp Tiểu học và THCS năm học 2018 - 2019. Đây là lớp tập huấn với sự tham gia của các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên có chuyên môn tiếng Anh các đon vị trường học trong toàn huyện.

         

      Đúng 8h00 ngày 18/4/2019 lớp tập huấn đã được triển khai tại Hội trường trường PTDT Nội Trú Ba Chẽ. Đồng chí Hoàng Minh Ngọc, phó hiệu trường trường PTDT Nội trú Ba Chẽ làm giảng viên hướng dẫn các đồng chí giáo viên cách sử dụng, khai thác có hiệu quả phần mềm và các chức năng sử dụng cơ bản của phòng học ngoại ngữ . Các đồng chí có chuyên môn tiếng Anh trong các đơn vị nhà trường tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo quy định. Lớp tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, có sự trao đổi, ý kiến phản ánh, đề nghị của các đồng chí giáo viên. Kết thúc buổi tập huấn đã có sự trao đổi thống nhất về các vướng mắc khi thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thế Diệu chủ trì và triển khai thống nhất ý kiến các phản ánh cũng như đánh giá, kết luận nội dung cần thực hiện sau buổi tập huấn.

( Nguyễn Thế Diệu- Phòng GD&ĐT)

Tin mới nhất