Tin tức - Sự kiện 

Hội thi Giáo viên giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2012 - 2013

 

Hội thi Giáo viên giỏi bậc học mầm non huyện Ba Chẽ được tổ chức thường niên 2 năm 1 lần, với mục đích tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình GDMN.
 

Khai mạc hội thi Giáo viên giỏi cấp huyện bậc học mầm non.

Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2012-2013, có 18 giáo viên tham gia, các giáo viên phải trải qua 2 phần thi: kiểm tra năng lực và phần thi thực hành.

Ngày 11/3/2013, các giáo viên tham gia phần kiểm tra năng lực tại trường mầm non Thị Trấn, phần thi này là bài viết tự luận và trắc nghiệm, trong thời gian 60 phút các giáo viên phải trả lời trắc nghiệm 10 câu hỏi và 3 câu tự luận, nội dung các câu hỏi xoay quanh những hiểu biết về kiến thức chuyên môn, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ trong chương trình GDMN. Kết thúc phần thi này, 18/18 giáo viên tham gia đã xuất sắc vượt qua để đảm bảo điều kiện tham gia phần thi thực hành.

Từ ngày 18 đến ngày 20/3/2013, Phòng GD&ĐT tổ chức phần thực hành cho giáo viên tại trường mầm non Thị Trấn, mỗi giáo viên tổ chức dạy thực hành 2 hoạt động (01 tự chọn, 01 bốc thăm). Kết thúc phần thi thực hành có 13/18 giáo viên tham gia đạt giáo viên giỏi tại Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2012 - 2013.

Tiết dạy đồng dao của giáo viên.
 


Tiết dạy thể dục.

Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2012 - 2013 là một trong những hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong các trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Tin mới nhất