Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  125_Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, rà soát VB Quy phạm pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Số hiệu: 125/QĐ-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/02/2022
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 7237  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 117
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  125_Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, rà soát VB Quy phạm pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Số hiệu: 125/QĐ-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/02/2022
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 7237  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 117
Địa chỉ URL: