Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 2295/QĐ- UBND
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 102  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 953
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 2295/QĐ- UBND
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 102  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 953
Địa chỉ URL: