Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
Số hiệu: Số: 49/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: Apr 12 2013 10:19AM
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 25  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 497
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
Số hiệu: Số: 49/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: Apr 12 2013 10:19AM
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 25  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 497
Địa chỉ URL: