Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông
Số hiệu: Số: 46 /2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: Apr 11 2013 3:33PM
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 102  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 584
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông
Số hiệu: Số: 46 /2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: Apr 11 2013 3:33PM
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 102  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 584
Địa chỉ URL: