Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và đánh giá KQ GD dành cho TTCM theo chương trình GDPT mới cấp THCS
Số hiệu: 591/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/08/2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1731  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 6
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và đánh giá KQ GD dành cho TTCM theo chương trình GDPT mới cấp THCS
Số hiệu: 591/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/08/2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1731  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 6
Địa chỉ URL: