Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  Quyết định ban hành về quy định dạy thêm, học thêm đối với GDPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 02/2019/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 18/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 5086  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 235
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  Quyết định ban hành về quy định dạy thêm, học thêm đối với GDPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 02/2019/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 18/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 5086  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 235
Địa chỉ URL: