Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Số hiệu: 459/ KH-SGD& ĐT
Ngày ban hành: 4/3/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1569  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 241
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Số hiệu: 459/ KH-SGD& ĐT
Ngày ban hành: 4/3/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1569  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 241
Địa chỉ URL: