Văn bản Tỉnh, sở 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 28 /2009/TT-BGDĐT TT ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ngày 21 tháng 10 năm 2009
2 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC TTLThướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập ngày 08 tháng 3 năm 2013
3 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH TTLThHướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ngày 30 tháng 12 năm 2011
4 Nghị định sử phạt hành chính trong lĩnh vưc giáo dục
5 01/2011/TT-BNV TT hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/01/2011
6 16/2008/QĐ-BGDĐT QĐ ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo ngày 16 tháng 4 năm 2008
7 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV TTLT hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập ngày 23 tháng 8 năm 2006
8 06/2006/QĐ-BNV QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP ngày 21 tháng 3 năm 2006
9 19/2009/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở ngày 11 tháng 8 năm 2009
10 58/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ngày 12 tháng 12 năm 2011
1 2