Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  KL thực hiện chuyên đề "Dạy học theo phương pháp giáo dục STEM cấp THCS năm học 2018-2019"
Số hiệu: 29/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/5/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 48  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 51
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  KL thực hiện chuyên đề "Dạy học theo phương pháp giáo dục STEM cấp THCS năm học 2018-2019"
Số hiệu: 29/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/5/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 48  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 51
Địa chỉ URL: