Untitled [2] 
  QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm có thời hạn chức danh Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng năm học 2019-2020
Số hiệu: Số: 20/QĐ-THMC
Ngày ban hành: Minh Cầm, ngày 05 tháng 8 năm 2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 38  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 11
Địa chỉ URL: