Hôm nay: Thứ Hai - 24/06/02024
Hiện không có dữ liệu!
Lịch công tác tháng 

UBND HUYỆN BA CHẼ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 26 /TB-PGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Ba Chẽ, ngày 28 tháng 2 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 3/2014 

A. Trọng tâm công tác:

1. Chỉ đạo các trường tham mưu với cấp ủy chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tiếp tục vận động, duy trì sĩ số học sinh bậc THCS.

2. Tổ chức một số Hội thi cho giáo viên và học sinh.

B. Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Đơn vị, cán bộ

chỉ đạo

01

Tham gia lễ ra quân huấn luyện BTV.

Cường

03

Hội nghị Hiệu trưởng tháng 3/2014.

BLĐ

3-5

Thi – chấm thi lý thuyết GVG cấp huyện bậc TH tại Trường TH Đồn Đạc.

Chức

   6-7

Kiểm tra 01 trường phổ thông.

Cường

7-8

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2014.

CĐGD

10

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng.

CĐGD

10-11

Phối hợp với TTHN&GDTX kiểm tra việc hoàn thiện chương trình dạy nghề phổ thông.

LĐ+Cường

10-12

Chỉ đạo SHCM theo hướng đổi mới tại Trường TH Đạp Thanh và TH&THCS Thanh Sơn.

LĐ+Chức

17

 

- Tổ chức họp các trưởng đoàn giải điền kinh học sinh TH và THCS;

- Hội nghị sơ kết 3 năm chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình GDMN.

LĐ+Cường

 

LĐ+Thuận

17-21

Thi thực hành GVG cấp huyện bậc TH tại trường TH Đồn Đạc và TH Thị trấn.

LĐ+Chức

20-21

Kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN tại 04 CĐCS (TH&THCS Thanh Lâm, MN Thanh Lâm, TH&THCS Thanh Sơn, MN Thanh Sơn).

CĐGD

 

21-22

 

Tổ chức và tham gia thi Olympic tiếng Anh lớp 5, lớp 9 cấp tỉnh tại Trường PTDT Nội Trú.

Phượng

2 1-23

Tổ chức giải điền kinh học sinh TH và THCS.

LĐ+Cường

24-26

Tập huấn làm đồ dùng dạy học theo chương trình của Dự án IKEA.

LĐ+Chức

27-29

Chỉ đạo hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng về sự tham gia của cộng đồng vào việc XD môi trường học tập của trẻ.

Chức

19-20

Tổ chức và tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh bậc THCS năm học 2013-2014 tại Trường PTDT Nội Trú.

LĐ+Nam

25-27

Tổ chức thi giải Toán qua mạng Internet cấp huyện tại Trường PTDT Nội Trú.

LĐ+Phượng

27-28

Tập huấn nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu tích hợp trong các môn: Hóa học, Địa lí.

TCM

Ngoài nhiệm vụ trên, các trường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2014, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2014.

- Củng cố và duy trì hoạt động nội trú xã dân nuôi, nề nếp quản lý học sinh.

- Các trường rà soát chương trình, thực hiện dạy-học bảo đảm đúng chương trình-kế hoạch thời gian năm học đã quy định. Tăng cường phụ đạo cho học sinh đặc biệt là học sinh yếu, kém.

- Tiếp tục trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh các điểm trường.

Căn cứ chương trình công tác, các trường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Huyện uỷ, HĐND, UBND (B/c);

- BTG Huyện uỷ (B/c);

- BLĐ (C/đ);

- CĐGD (P/h);

- TCM + các trường (T/h);

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

đã ký

 

 

 

Phạm Thị Hằng